Životopis

Ing. Marta Prokopováosobní údaje:
 
Ing. Marta Prokopová
narozená: 15. 4. 1950 v Strede nad Bodrogom
bydliště: Karlovy Vary
 
vzdělání:

  • 1956-1965    ZDŠ        Streda nad Bodrogom
  • 1965-1968    SVVŠ      Královský Chlumec   ( denní studium s maturitou)
  • 1968-1970    SEŠ        Košice   ( denní nádstavbové studium s maturitou)
  • 1970-1976    VŠE        Bratislava (denní studium s titulem Ing. (hodnocení,diplom)

zaměstnání:
 
Pozemní stavby, národní podnik Karlovy Vary
1. 8. 1976 - 14. 11. 1976     absolventská praxe na odboru organizace techniky řízení
                                                 (hodnocení)
15. 11. 1976 - 31. 7. 1977   asistentka na normativním odboru – cenovém oddělení
                                                 (pracovní náplň)
 
Okresní národní výbor Karlovy Vary – odbor kultury  
 
1. 8. 1977 -  9. 3. 1979         samostatná ekonomka odboru kultury ONV Karlovy Vary
                                                 (funkční náplň)
 
Pozemní stavby, národní podnik Karlovy Vary
 
12. 3. 1979 - 22. 5. 1981     samostatný kalkulant na podnikovém ředitelství
                                                 (pracovní náplň)
 
Odbor školství Západočeského KNV v Plzni – gymnázium Ostrov nad Ohří
 
1. 9. 1981 - 31. 8. 1983        středoškolský profesor odborných předmětů (slib učitele)
1. 9. 1983 - 31. 5. 1985        zástupce ředitele pro výuku specializovaných odborných 
                                                  předmětů
 
Československé státní lázně – lázeňská organizace Ředitelství
 
5. 8. 1985 - 31. 12. 1985      vedoucí referent oddělení ekonomiky práce
                                                  (pracovní náplň, plán zapracování, vyhodnocení plánu zapracování)
1. 1.1986 - 15. 3. 1990          vedoucí útvaru ekonomiky práce
                                                  (pracovní náplň, žádosti MZ ČSR a MZ SSR o konsultaci
                                                  mnou vytvořeného
                                                  uceleného mzdového systému pro lázeňské organizace)
16. 3. 1990 - 31. 3. 1990      funkce ekonomického náměstka
11. 9. 1986 - 31. 1. 1987      Gymnázium Karlovy Vary vedlejší pracovní poměr -
                                                  Vyučování předmětům technika administrativy
4. 1. 1990 - 31. 5. 1990         funkce náměstka ředitele LO
 
1. 6. 1990   do 25. 4. 1991 vedoucí výzkumný a vývojový pracovník
                                                (pracovní náplň)  
                                                                    
Podnikání (OSVČ)

12. 11. 1990 do 31. 1. 1993 Poradenství v oblasti ekonomicko hospodářské (ŽL)
 
1. 2. 1993 až dosud činnost organizačního a ekonomického poradce (ŽL)
 
Od 9. 11. 1990 jako souběh vykonávám na Slovensku v Strede nad Bodrogom   
                            Samostatně hospodařícího zemědělce (osvědčení o registraci)
 
Další činnost a záliby:
 
Dokumentaristika, cestováni, aktivní vnímání veškerého dění ve společnosti a ve světě.
 
Vlastnosti:
 
Dochvilnost, preciznost, zodpovědnost, přejícnost, zásadovost. Jsem milovníkem zvířat, ochráncem přírody, vegetariánkou, nekuřačkou a abstinentkou.Preferuji čestnost.
  
Politická příslušnost:
 
Bez stranické příslušnosti
 
Manžel:
 
MUDr. Jiří Prokop – oční lékař, soukromá praxe od 1. 9. 1992
 
Děti:
 
dcera Bc. Marta Prokopová, bankovní manager


Konec stránky | Na hlavní stránku »»